Waarom zou je in Jezus geloven?

Als we het over een gelovige hebben, dan bedoelen we bijna altijd iemand die een bepaalde religie aanhangt.
Maar eigenlijk is ieder mens in zekere zin een gelovige. Ieder mens gelooft in iets of iemand.
Zelfs als je gelooft dat er niets is dan alleen dit leven.

Waar geloof jij in? En ben je er zeker van dat wat je gelooft ook de waarheid is?

Er is iemand die niet alleen de waarheid spreekt, maar die ook de waarheid IS. Dit kun je lezen in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, in het evangelie van Johannes hoofdstuk 14 vers 6:

'Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ 

Er zijn veel mensen die zeggen de waarheid te spreken, maar niet dat ze de waarheid zijn.

Misschien is het je opgevallen dat ik schreef dat er iemand is en niet was. Jezus is vandaag nog steeds levend. We zien Hem alleen niet met onze ogen, omdat Hij naar de hemel is gegaan nadat Hij gekruisigd was, in een graf gelegd en opgestaan was uit de dood.

De jaarlijkse Hemelvaartsdag verwijst naar het moment dat Hij naar de hemel (een gedeelte van de onzichtbare wereld) is gegaan. We zien Jezus dus niet meer met onze ogen, maar dat wil niet zeggen dat Hij niet bestaat.

Er is een tijd geweest dat ik niet in Jezus geloofde. In die periode van mijn leven heb ik dingen meegemaakt die niet te verklaren waren, omdat je ze niet zag.

Ik wist toen al heel duidelijk dat er een duistere geestelijke wereld bestond. Je kon het niet zien, maar het was wel reëel. Ik wilde daar niets mee te maken hebben, maar had niet door dat ik er midden in zat.

Pas toen ik mijn leven aan Jezus gaf en in Hem ging geloven zag ik dat ik er net zo goed deel van was. Mijn ogen gingen open en ook mijn oren. Ik hoorde ineens de teksten van de muziek waar ik al die jaren naar luisterde en wat voor een duisternis daarin zat. Niemand had mij dit verteld, maar het was of Iemand mijn ogen en oren had geopend.

Ik geloof dat Jezus bestaat. En in de afgelopen dertig jaar is dat geloof in Hem alleen maar sterker geworden. Ik ben steeds meer gaan zien dat Jezus werkelijk dé Weg, dé Waarheid en het Leven is.

In de Bijbel staat over geloof, in de Hebreeënbrief hoofdstuk 11 vers 1, het volgende:

'Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat.’
(Groot Nieuws Bijbel vertaling).

Die overtuiging is niet tegen beter weten in, maar zit vast verankerd in mijn hart. Een leven met Jezus is geen religie, het is het Leven. Een echte relatie met een Persoon die bestaat!